Khoa Sư phạm Nghệ thuật

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 CỦA KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT

🌟🌟 Khoa Sư phạm Nghệ thuật

- Sư phạm Mỹ thuật: mã ngành - 7140222

- Sư phạm Âm nhạc : mã ngành - 7140221

------

#Khoa_Sưphạm_Nghệthuật

#Sưphạm_Mỹthuật_7140222

#Sưphạm_Âmnhạc_7140221

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

𝐃𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀𝐏 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐘

☎️ (+84) 0277. 3882258 - 0277.3995599

#ĐạihọcĐồngTháp

#SinhviênĐạihọcĐồngTháp

#Tuyển_sinh_SPD2023

 

Liên kết

Thư viện hình ảnh