Khoa Sư phạm Nghệ thuật

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT

+ Sư phạm âm nhạc: mã ngành - 7140221
- Tổ hợp môn N00: Văn, Hát (hệ số 2), Thẩm âm-Tiết tấu
- Tổ hợp môn N01: Toán, Hát (hệ số 2), Thẩm âm-Tiết tấu
------
+ Sư phạm mĩ thuật: mã ngành - 7140222
- Tổ hợp môn H00: Văn, hình họa (hệ số 2), Trang trí
- Tổ hợp môn H07: Toán, hình họa (hệ số 2), Trang trí
-----
☎️ (+84) 0277. 3882258 - (+84) 0277. 3995599
https://www.dthu.edu.vn/
http://tuyensinh.dthu.edu.vn/
#ĐạihọcĐồngTháp
#SinhviênĐạihọcĐồngTháp
#TuyểnsinhSPD2021
#TuyenSinh2021
#Tuyển_sinh_SPD2021
#Khoa_SPNghệThuật
#Sưphạmâmnhạc_7140221
#Sưphạmmĩthuật_7140222

Liên kết

Thư viện hình ảnh