Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo phát động phong trào thi đua đợt 2, năm học 2020-2021

     Các lớp lưu ý để thực hiện tốt những nội dung đính kèm trong thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 2, năm học 2020-2021 nhé.
    Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 8/3/2021.
     Lớp trưởng tổ chức họp, xét và lập danh sách khen thưởng rồi gửi về cho thầy Hồ Hải Thanh (QLSV).
    Trân trọng cảm ơn.

Liên kết

Thư viện hình ảnh