Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Lễ chấm bài tốt nghiệp lớp ĐHSMT18_L2

    Ngày 30/8/2020, tại phòng trưng bày Triển lãm thuộc Bộ môn Mỹ thuật, Khoa Sư phạm Nghệ Thuật, Trường Đại học Đồng Tháp đã diễn ra buổi chấm kết thúc học phần tốt nghiệp của lớp ĐHSMT18 – L2 (hệ Đại học Liên thông vừa làm vừa học).
   Tham dự Hội đồng chấm tốt nghiệp gồm có: ThS. Lê Minh Quang – Phụ trách Bộ môn Mỹ thuật; GV. Huỳnh Thanh Trang – nguyên Trưởng khoa Nhạc – Họa; GV. Đặng Thu Hương – nguyên Trưởng Bộ môn Mỹ thuật và các Thầy, Cô là giảng viên thuộc Bộ môn Mỹ thuật, Khoa Sư phạm Nghệ Thuật cùng tham dự.
  Tác phẩm tốt nghiệp của 32 học viên lớp ĐHSMT18 – L2 được thể hiện với nhiều nội dung đề tài phong phú và đa dạng trên nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn khắc, khắc gỗ, tổng hợp ….. Kết quả, 32/32 học viên đều được Hội đồng đánh giá cao về chất lượng chuyên môn.
 
 * Khoa Sư phạm Nghệ Thuật trân trọng giới thiệu một số tác phẩm tốt nghiệp tiêu biểu:
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               Tin: Hoàng Trọng
                                                                                                                                               Ảnh: Nguyễn Đạt
 
 

Liên kết

Thư viện hình ảnh