Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo V/v phát động phong trào đợt 3, năm học 2019-2020

Các bạn sinh viên đọc kỹ nội dung trong thông báo để thực hiện tốt các yêu cầu đề ra nhé.
Thời gian phát động thi đua: từ ngày thông báo đến hết ngày 21/5/2020. Các lớp tổ chức họp xét và gửi danh sách về cho thầy Hồ Hải Thanh.
Trân trọng cảm ơn.

Liên kết

Thư viện hình ảnh