Khoa Sư phạm Nghệ thuật

THÔNG BÁO: Đường link khảo sát tình trạng việc làm: https://tinyurl.com/ksvl-khoaspNghethuat (Khoa Sư phạm Nghệ Thuật kính nhờ các bạn sinh viên đã tốt nghiệp có tên trong danh sách bớt chút thời gian trả lời dùm các câu hỏi khảo sát tình trạng việc làm nhé)

Khoa Sư phạm Nghệ Thuật kính nhờ các bạn sinh viên đã tốt nghiệp có tên trong danh sách bớt chút thời gian trả lời dùm các câu hỏi khảo sát tình trạng việc làm nhé.
Xin trân trọng cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc của mình!
Đường link khảo sát tình trạng việc làm: https://tinyurl.com/ksvl-khoaspNghethuat

Liên kết

Thư viện hình ảnh