Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2019 dành cho các lớp không chính quy tại trường và các đơn vị liên kết

     Trung tâm Liên kết đào tạo kính chuyển các đơn vị liên quan kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2019 cho các lớp đào tạo đại học liên thông, đại học thứ hai và hệ vừa làm vừa học, hình thức vừa làm vừa học tại trường và các đơn vị liên kết và một số lưu ý như sau:

     - Các khoa đào tạo thông báo đến các lớp về kế hoạch xét tốt nghiệp và hướng dẫn các lớp sinh viên chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp

  • Lớp trưởng các lớp tập hợp hồ sơ, xếp hồ sơ theo thứ tự mã số sinh viên tăng dần và nộp về phòng Đào tạo (P.201B1).
  • Lệ phí đăng ký xét tốt nghiệp 100.000đ/sinh viên.
  • Các sinh viên tốt nghiệp trễ tiến độ (học lại, học cải thiện, điểm I,...) nếu chưa nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp lần nào thì thực hiện đăng ký giống như các sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ. Trường hợp trước đây đã nộp hồ sơ và đóng lệ phí xét tốt nghiệp về Phòng Đào tạo - Trường Đại học Đồng Tháp rồi thì chỉ cần tự kiểm tra điều kiện tốt nghiệp (đủ điểm TB chung tích lũy và các học phần theo chương trình đào tạo) và liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký xét lại.

Liên kết

Thư viện hình ảnh