Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Lễ chấm bài tốt nghiệp ngành sư phạm mĩ thuật khóa 2015

     Ngày 21/5 tại phòng bộ môn mĩ thuật, dãy nhà học A2, trường đại học Đồng Tháp, Khoa Sư phạm Nghệ Thuật tổ chức Lễ chấm bài tốt nghiệp cho sinh viên lớp ĐHSMT15A.

    DThU.Khoa sư phạm Nghệ Thuật xin giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong lễ chấm tốt nghiệp này.

 

Tổng hợp: Hồ Hải Thanh

Liên kết

Thư viện hình ảnh