Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo 475/TB-ĐHĐT về việc triển khai Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2018-2019

Tập Tin Đính Kèm

  Kính gửi các lớp Thông báo 475/TB-ĐHĐT về việc triển khai Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2018-2019 (Xem tập tin đính kèm)

Kính nhờ lớp trưởng lập danh sách tham gia BHYT của lớp (theo mẫu gửi kèm), thu tiền và nộp tiền cho thầy Hồ Hải Thanh đến hết ngày 09/12/2018. 
- Sinh viên tham gia BHYT có trách nhiệm cập nhật thông tin theo đường link sau: http://bit.ly/2PtDtNV
* Lưu ý: 
- Sinh viên năm nhất đã nộp tiền BHYT khi làm thủ tục nhập học nên chỉ cần vào đường link: http://bit.ly/2PtDtNV để cập nhật lại thông tin.
- Sinh viên đã có thẻ BHYT (được cấp, tặng) nộp 01 bản sao cho quản lý sinh viên Hồ Hải Thanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Liên kết

Thư viện hình ảnh