Khoa Sư phạm Nghệ thuật

THÔNG BÁO MỜI DỰ CHUYÊN ĐỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NỮ SINH

  Phòng Công tác sinh viên kính mời tất cả các bạn nữ sinh viên hệ chính quy đang theo học tại khoa SP Nghệ Thuật đến tham dự chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe nữ sinh".
Thời gian: 19h15, ngày 15/10/2018
Địa điểm: Giảng đường 1
* Ghi chú: Kính nhờ lớp trưởng lập danh sách các bạn nữ sinh viên của lớp và gửi về cho thầy Thanh qua tin nhắn Zalo hoặc tin nhắn FB trước 11/10 để chuẩn bị tài liệu.
Xin trân trọng cảm ơn và kính mời!

Liên kết

Thư viện hình ảnh