Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Kế hoạch tổ chức trao học bổng của Tổ chức WEAV, Hoa Kỳ cho nữ sinh viên vượt khó học tốt

Tập Tin Đính Kèm

    Trường ĐH Đồng Tháp kính mời sinh viên Nguyễn Thị Thúy Duy (Lớp ĐHSAN16A) Khoa SP Nghệ Thuật đến nhận học bổng của tổ chức WEAV, Hoa Kỳ cho nữ sinh viên vượt khó học tốt năm học 2018-2019
Thời gian: 8h15, ngày 5 - 9 -2018
Địa điểm: Phòng họp Hiệu Bộ
Trân trọng kính mời

Liên kết

Thư viện hình ảnh