Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo thời gian nhận Hồ sơ tuyển sinh thi SP Âm nhạc Và Mỹ thuật của trường ĐH Đồng Tháp năm 2018

      Thời gian nhận hồ sơ thi năng khiếu của ngành SP Âm nhạc và SP Mỹ thuật tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của trường ĐH Đồng Tháp bắt đầu từ 11/6/2018 - 06/7/2018.

     Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đảm bảo chất lượng, trường ĐH Đồng Tháp, số 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 0277.3882258

ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP - NÂNG BƯỚC TA ĐI

Liên kết

Thư viện hình ảnh