Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo mời nhận giấy khen và giấy chứng nhận công tác xã hội

Mời các bạn có tên sau lên VPK nhận giấy Chứng nhận CTXH nhé:
1. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (ĐHSAN14A)
2. Lê Dương Trà My (ĐHSAN14A)
3. Nguyễn Thị Thùy Vân (ĐHSAN14A)
4. Nguyễn Thị Đài Trang (ĐHSAN14A)
5. Phan Tân Huân (ĐHSAN14A)
6. Nguyễn Thị Thanh Trúc (ĐHSMT14A)
7. Nguyễn Thị Hoài Thương (ĐHSMT14A)
8. Nguyễn Thanh Thuận(ĐHSMT14A)
Và các bạn có tên sau, lên VPK nhận giấy khen nhé
1. Nguyễn Thị Hoài Thương (ĐHSMT14A)
2. Phan Thanh Thảo (ĐHSMT14A)
3. Nguyễn Thanh Thuận(ĐHSMT14A)
4. Nguyễn Hồng Phương Linh (ĐHSAN15A)
5. Nguyễn Hoàng Nhân (ĐHSAN15A)
6. Trần Long Ẩn (ĐHSAN15A)
7. Nguyễn Phước Thắng (ĐHSAN15A)
8. Lư Thị Bé Tí (ĐHSAN15A)
9. Trần Quang Vinh (ĐHSAN15A)
10. Hồng Gia Bảo (ĐHSAN15A)
11. Ngô Thái Uyên (ĐHSAN15A)
12.Trần Hoài Phong (ĐHSAN15A)
13. Chau Rith Thi(ĐHSAN15A)
14. Danh Siêu (ĐHSAN15A)
15. Lê Như Hảo (ĐHSAN15A)
16 Nguyễn Văn Nê (ĐHSAN15A)
17. Trần Văn Diện (ĐHSAN15A)
18. Nguyễn Minh Trường (ĐHSMT13A)
19. Thái Nguyễn Hồng Tươi (ĐHSAN16A)
20. Nguyễn Văn Chẳn (ĐHSMT15A)
21. Trần Hữu Phú (ĐHSMT13A)
22. Nguyễn Ngọc Giàu (ĐHSAN13A)
23. Phạm Thị Cẩm Xuyến (ĐHSAN13A)
24. Lại Ngọc Bảo Nhi (CĐSAN14A)

Liên kết

Thư viện hình ảnh