Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Hình ảnh tiêu biểu trong hội thi cắm hoa và chưng mâm ngũ quả mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 khoa Sư phạm Nghệ Thuật

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TRONG HỘI THI CẮM HOA VÀ CHƯNG MÂM NGŨ QUẢ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
CỦA KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ảnh: Hải Thanh - Xuân Hùng

Liên kết

Thư viện hình ảnh