Khoa Sư phạm Nghệ thuật

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA CẬP NHẬT THÔNG TIN NƠI Ở HIỆN TẠI***

Tập Tin Đính Kèm

*** Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách của khoa SPNT hãy khẩn trương cập nhật danh sách nơi ở hiện tại của mình đến 10h ngày 15/12/2017. Sau thời gian trên, các bạn không cập nhật về nơi ở của mình sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong học kỳ I, năm học 2017-2018. Xin thông báo

   Vào đây để cập nhật: http://ctsv.dthu.edu.vn/Home/login

Liên kết

Thư viện hình ảnh