Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo cảnh báo kết quả học tập HKII của sinh viên năm học 2016-2017***

Tập Tin Đính Kèm

    Thông báo cảnh báo kết quả học tập HKII của sinh viên năm học 2016-2017 (XEM FILE ĐÍNH KÈM)

    LƯU Ý: Đề nghị các sinh viên viên có tên trong danh sách cảnh báo xem lại và phản hồi về phòng Công tác sinh viên (Chuyên viên Nguyễn Trường Tín) trước ngày 20/11/2017. Sau thời gian trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết

Liên kết

Thư viện hình ảnh