Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Phiếu khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016***

      Nhằm đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng và mức độ đáp ứng của sinh viên theo yêu cầu của nhà sử dụng lao động để đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng đào tạo. Nay Khoa Sư phạm Nghệ Thuật kính nhờ các Anh/chị là cựu sinh viên của khóa ĐH 2012 (ĐHSMT12A, ĐHSAN12A) và khóa CĐ 2013 (CĐSAN13) đã tốt nghiệp năm 2016 phản hồi về tình trạng việc làm của Anh/Chị bằng cách đánh dấu chọn vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin mà các Anh/Chị cung cấp hoàn toàn được bảo mật. Kết quả khảo sát chỉ dùng cho mục đích thống kê làm cơ sở cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo của trường và không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của Anh/Chị. 
Thời gian phản hồi kết thúc vào ngày 27/10/2017. Vì vậy, Khoa Sư phạm Nghệ Thuật rất mong nhận được sự phản hồi của các Anh/Chị càng sớm càng tốt. Xin chân thành cảm ơn.
Link phiếu khảo sát online: Phiếu khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Liên kết

Thư viện hình ảnh