Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo tổ chức đăng ký kiến tập sư phạm, năm học 2017-2018 ***

 

- Đối tượng: Sinh viên ngành sư phạm khóa ĐH2015, CĐ2016.

- Danh sách địa điểm và chỉ tiêu tiếp nhận kiến tập: https://goo.gl/RLw5Yb

- Thời gian đăng ký: từ 9h ngày 11/10/2017 đến 16h ngày 17/10/2017

- Địa chỉ đăng ký: http://thuctap.dthu.edu.vn

  + Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân (mục Sinh viên)

  + Chọn mục Đăng ký

  + Chọn trường muốn đăng ký, và bấm nút Đăng ký

•  Nếu muốn đổi trường, bấm chọn trường khác rồi bấm nút Đăng ký

•  Nếu muốn hủy kết quả, bấm nút Hủy kết quả đăng ký

- Lưu ý:

  + Sinh viên ngành GDTH, GDMN sẽ được đăng ký sẵn theo kế hoạch của khoa. Các lớp trưởng phản hồi về địa chỉ email vuhoang@dthu.edu.vn danh sách sinh viên còn học của lớp mình (theo file đính kèm) trước ngày 12/10/2017. Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký từ ngày 16/10/2017.

  + Sinh viên các khóa trước chưa đi kiến tập vẫn đăng ký trực tuyến theo thông báo.

  + Các trường hợp đăng ký vượt chỉ tiêu, liên hệ Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm (P.108H1) từ 18/10 đến 20/10/2017.

   >>> SINH VIÊN CỦA 2 LỚP ĐHSMT15A VÀ ĐHSAN15A LƯU Ý NHÉ<<<

 

Liên kết

Thư viện hình ảnh