Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Một số bài học điêu khắc của sinh viên ĐHSP mỹ thuật

Giới thiệu một số bài điêu khắc của sinh ngành ĐH sư phạm Mỹ thuật khóa 2013-2017, thuộc tổ mỹ thuật, khoa sư phạm Nghệ Thuật, trường ĐH Đồng Tháp

Liên kết

Thư viện hình ảnh