Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Một số bài điêu khắc của sinh viên mỹ thuật

Ban Biên tập trang web khoa sư phạm Nghệ Thuật xin trân trọng giới thiệu một số bài điêu khắc của sinh ngành ĐH sư phạm Mỹ thuật , thuộc khoa sư phạm Nghệ Thuật, trường ĐH Đồng Tháp

                                                                                                Người đăng: Hồ Hải Thanh

Liên kết

Thư viện hình ảnh