Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Giới thiệu chung về khoa Sư phạm Nghệ Thuật

Khoa sư phạm Nghệ Thuật luôn phát huy thế mạnh đào tạo sư phạm về chuyên ngành Mỹ thuật - Âm nhạc. Mở rộng giao lưu, hợp tác, luôn khẳng định được vị thế và uy tín chất lượng. Chú trọng người học và tăng cường kỹ năng thực hành gắn với hoạt động thực tiễn xã hội.

- Địa chỉ: Dãy B2, Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 067. 3882116

- Website: fac.dthu.edu.vn; 

- Email: spnt@dthu.edu.vn

Liên kết

Thư viện hình ảnh