Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Giới thiệu một số tác phẩm tốt nghiệp của lớp ĐHSMT12A

    Xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm tốt nghiệp tiêu biểu của sinh viên ngành sư phạm Mỹ thuật khóa 2012-2016, thuộc bộ môn mỹ thuật, khoa SP nghệ Thuật, trường ĐH Đồng Tháp

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

                                                                                                                              Người đăng: Hồ Hải Thanh

Liên kết

Thư viện hình ảnh