Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Ban chi ủy Chi bộ

CHI ỦY CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Võ Xuân Hùng - Bí thư chi bộ: 

   Phụ trách điều hành chung các hoạt động và nhiệm vụ được giao của Chi bộ Khoa Sư phạm Nghệ Thuật.

2. Đ/c Châu Hoàng Trọng - Phó Bí thư chi bộ: 

   Trực tiếp phụ trách công tác phát triển Đảng viên mới; Chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị; Chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên; Báo cáo định kỳ về công tác Đảng của Chi bộ.

3. Đ/c Lê Thị Vân Kiều - Chi ủy viên:

  Trực tiếp phụ trách công tác Kiểm tra - giám sát của Chi bộ; Thư ký chi bộ.

Liên kết

Thư viện hình ảnh