Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo 406/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ chính sách, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2018-2019

Tập Tin Đính Kèm
Các bạn thuộc diện nào trong thông báo thì làm đơn và đăng ký gửi về cho thầy Thanh đến trước ngày 22/10 nhé.
Xin cảm ơn

Liên kết

Thư viện hình ảnh