Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2017-2018

Tập Tin Đính Kèm

    Các lớp sinh viên tổ chức họp lớp, lấy ý kiến, kiến nghị và đề xuất với Nhà trường cần ghi vào biên bản và gửi về QLSV của khoa từ ngày ra thông báo đến ngày 30/3/2018 nhé. Xin cảm ơn

Liên kết

Thư viện hình ảnh