Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Chức năng và nhiệm vụ Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

  CHỨC NĂNG

       Khoa Sư phạm Nghệ thuật là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng đào tạo giáo viên chuyên ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuậttrình độ cao đẳng, đại họcvà cử nhân thiết kế đồ họa;  nghiện cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo.

  NHIỆM VỤ

  1. Đề xuất  tổ chức nhân sự trong khoa.
  2. Đào tạo giáo viên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật trình độcao đẳng, đại học và cử nhân thiết kế đồ họa.
  3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành đào tạo.
  4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
  5. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ chuyên ngành đào tạo; tổ chức các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa để nâng cao chất lượng dạy và học.
  6. Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng môn học thuộc chuyên ngành khoa đào tạo.
  7. Quản lý cán bộ, giảng viên,sinh viên và cơ sở vật chất  thuộc khoa.

 KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT

Liên kết

Thư viện hình ảnh