Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Một số tác phẩm tốt nghiệp của lớp ĐHSMT13A (Khóa 2013-2017)

Xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm tốt nghiệp của lớp ĐHSMT13A (Khóa 2013-2017), thuộc bộ môn Mỹ thuật, khoa sư phạm Nghệ Thuật trường ĐH Đồng Tháp.
# Chấm ngày 30/12/2016#

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, thực vật và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và nước

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/khoaspnghethuat/photos/pcb.1322057737867687/1322002204539907/?type=3&theater

                                                                                                                                     Người đăng: Hồ Hải Thanh

Liên kết

Thư viện hình ảnh