Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

Tập Tin Đính Kèm

 Lưu ý: Các bạn sinh viên thi lại điểm I các bạn vui lòng kiểm tra lịch thi và đăng ký thi lại điểm I với Cô Nguyễn Thị Kim Lan. Các vấn đề khác liên quan đến lịch thi vui lòng liên hệ Thầy Nguyễn Văn Xu để giải quyết.

Riêng đối với một số lớp học phần học không kịp tiến độ sẽ được tổ chức thi cùng với năm thứ nhất dự kiến vào ngày 9/01/2017 đến ngày 20/01/2017. Riêng đối với môn QLHCNN lý do không kịp tiến độ nên dời sang tháng 01/2017 thi và đã có lịch cụ thể.

Liên kết

Thư viện hình ảnh