Khoa Sư phạm Nghệ thuật
 • Chung kết Hội thi Tiếng hát sinh viên năm nhất 2019

  Chung kết Hội thi Tiếng hát sinh viên năm nhất 2019

 • Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2019-2020 Khoa SP Nghệ Thuật

  Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2019-2020 Khoa SP Nghệ Thuật

 • Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển Năng khiếu Nghệ thuật Cộng đồng trực thuộc Khoa Sư phạm Nghệ Thuật, trường đại học Đồng Tháp thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu

  Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển Năng khiếu Nghệ thuật Cộng đồng trực thuộc Khoa Sư phạm Nghệ Thuật, trường đại học Đồng Tháp thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu

 • Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2019 dành cho các lớp không chính quy tại trường và các đơn vị liên kết

  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2019 dành cho các lớp không chính quy tại trường và các đơn vị liên kết

 • LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 2015

  LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 2015

 • Lễ chấm bài tốt nghiệp ngành sư phạm mĩ thuật khóa 2015

  Lễ chấm bài tốt nghiệp ngành sư phạm mĩ thuật khóa 2015

Tin tức chung

Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2019-2020 Khoa SP Nghệ Thuật

Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2019-2020 Khoa SP Nghệ Thuật

Liên kết

Thư viện hình ảnh