Khoa Sư phạm Nghệ thuật
 • Mỹ thuật sẽ được dạy từ lớp 1 đến 12

  Mỹ thuật sẽ được dạy từ lớp 1 đến 12

 • Một số tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên lớp ĐHSMT14A

  Một số tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên lớp ĐHSMT14A

 • Thư mời tham dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường ĐH Đồng Tháp

  Thư mời tham dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường ĐH Đồng Tháp

 • Ấn tượng ngày khai trường năm học 2017-2018 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

  Ấn tượng ngày khai trường năm học 2017-2018 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

 • Ngày hội Tân sinh viên năm 2017 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

  Ngày hội Tân sinh viên năm 2017 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

 • Lịch học tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên mới nhập học, năm học 2017-2018

  Lịch học tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên mới nhập học, năm học 2017-2018

Tin tức chung

Ấn tượng ngày khai trường năm học 2017-2018 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

Ấn tượng ngày khai trường năm học 2017-2018 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

Liên kết

Video nổi bật

Thư viện hình ảnh