Khoa Sư phạm Nghệ thuật
 • Chào mừng GS.TSKH. Bành Tiến Long đến thăm lớp Đại học sư phạm Âm nhạc, Khoa SP nghệ thuật

  Chào mừng GS.TSKH. Bành Tiến Long đến thăm lớp Đại học sư phạm Âm nhạc, Khoa SP nghệ thuật

 • Sứ mệnh và tầm nhìn của trường ĐH Đồng Tháp

  Sứ mệnh và tầm nhìn của trường ĐH Đồng Tháp

 • Một số bài vẽ bố cục của sinh viên mỹ thuật, khoa sư phạm Nghệ Thuật

  Một số bài vẽ bố cục của sinh viên mỹ thuật, khoa sư phạm Nghệ Thuật

 • Một số tác phẩm tốt nghiệp của lớp ĐHSMT13A (Khóa 2013-2017)

  Một số tác phẩm tốt nghiệp của lớp ĐHSMT13A (Khóa 2013-2017)

 • Một số bài điêu khắc của sinh viên mỹ thuật

  Một số bài điêu khắc của sinh viên mỹ thuật

 • Giới thiệu một số tác phẩm tốt nghiệp của lớp ĐHSMT12A

  Giới thiệu một số tác phẩm tốt nghiệp của lớp ĐHSMT12A

Tin tức chung

Một số bài vẽ bố cục của sinh viên mỹ thuật, khoa sư phạm Nghệ Thuật

Một số bài vẽ bố cục của sinh viên mỹ thuật, khoa sư phạm Nghệ Thuật

Liên kết

Video nổi bật

Thư viện hình ảnh