Khoa Sư phạm Nghệ thuật
 • Ấn tượng ngày khai trường năm học 2017-2018 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

  Ấn tượng ngày khai trường năm học 2017-2018 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

 • Ngày hội Tân sinh viên năm 2017 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

  Ngày hội Tân sinh viên năm 2017 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

 • Lịch học tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên mới nhập học, năm học 2017-2018

  Lịch học tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên mới nhập học, năm học 2017-2018

 • Chào mừng GS.TSKH. Bành Tiến Long đến thăm lớp Đại học sư phạm Âm nhạc, Khoa SP nghệ thuật

  Chào mừng GS.TSKH. Bành Tiến Long đến thăm lớp Đại học sư phạm Âm nhạc, Khoa SP nghệ thuật

 • Một số bài vẽ bố cục của sinh viên mỹ thuật, khoa sư phạm Nghệ Thuật

  Một số bài vẽ bố cục của sinh viên mỹ thuật, khoa sư phạm Nghệ Thuật

 • Một số tác phẩm tốt nghiệp của lớp ĐHSMT13A (Khóa 2013-2017)

  Một số tác phẩm tốt nghiệp của lớp ĐHSMT13A (Khóa 2013-2017)

Tin tức chung

Ấn tượng ngày khai trường năm học 2017-2018 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

Ấn tượng ngày khai trường năm học 2017-2018 Khoa Sư phạm Nghệ Thuật

Liên kết

Video nổi bật

Thư viện hình ảnh