Khoa Sư phạm Nghệ thuật
 • Lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ Đại học năm 2020 ngành sư phạm âm nhạc

  Lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ Đại học năm 2020 ngành sư phạm âm nhạc

 • THƯ MỜI DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐH CHÍNH QUY NĂM 2020

  THƯ MỜI DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐH CHÍNH QUY NĂM 2020

 • Lễ chấm bài tốt nghiệp lớp ĐHSMT18_L2

  Lễ chấm bài tốt nghiệp lớp ĐHSMT18_L2

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020 - NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT VÀ SƯ PHẠM ÂM NHẠC CỦA KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020 - NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT VÀ SƯ PHẠM ÂM NHẠC CỦA KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 • Đại hội Chi bộ Khoa Sư phạm Nghệ Thuật – Trường Đại học Đồng Tháp, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp

  Đại hội Chi bộ Khoa Sư phạm Nghệ Thuật – Trường Đại học Đồng Tháp, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020 - NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT VÀ SƯ PHẠM ÂM NHẠC

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020 - NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT VÀ SƯ PHẠM ÂM NHẠC

Tin tức chung

Lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ Đại học năm 2020 ngành sư phạm âm nhạc

Lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ Đại học năm 2020 ngành sư phạm âm nhạc

Liên kết

Thư viện hình ảnh